image
image
image
image

Výkup

Modul Výkup je v ContOSu od samého začátku. Využijete ho k zakládání a evidenci výkupních (kupních) smluv, evidenci vyplacených peněz a úhrad kupujícím a k likvidaci (naskladnění) vykoupeného zboží. V ContOSu jsou také nástroje na kontrolu vykoupeného zboží, jeho množství, hodnotu i evidenci vyplacených peněz. Tento článek přibližuje některé výhody tohoto modulu.

Výkupní smlouvu využijí antikvariáty, starožitnictví, bazary. Stejně tak jí využijí i ti, kteří zboží na prodej vykupují od běžných občanů. Výkupní smlouva ošetřuje převod vlastnictví dané věci a je právním dokladem o jejím nabytí.

Životní cyklus výkupní smlouvy má dvě hlavní části:

  1. dohodnutí kupní ceny, sepsání kupní smlouvy, převzetí věcí a zaplacení kupní ceny
  2. popsání, naskladnění vykoupených věcí na sklad a jejich ocenění, aby byly připravené k prodeji

Naskladnění položek z výkupu

V případě jednoduchých výkupů, kdy např. vykoupíme obraz, mobilní telefon nebo šperk je tato činnost poměrně rychlá a snadná. V případě, že vykoupíme pozůstalost, která spočívá v rozsáhlé knihovně nebo sbírce hudebních nosičů se jedná o činnost komplikovanou a zdlouhavou.

Při odkupu knihovny z pozůstalosti se zpravidla do kupní smlouvy nezapisuje každá jednotlivost, ale dohodne se kupní cena za celý soubor. Tento soubor je pak předmětem kupní smlouvy. Teprve poté se věci vytřídí, neprodejné se zlikviduje a začnou se naskladňovat ty kousky, které je možné prodat.

Abychom si do budoucna zachovali informaci o tom, kterou konkrétní knihu od koho máme a kolik nás stála, modul Výkup umožňuje provést naskladnění na skladové karty. Jedna položka z kupní smlouvy se tak může rozpadnout na desítky nebo i stovky a tisíce skladových karet.

V tuto chvíli se z jednoho souboru věcí stává jednotlivé zboží se svým přesným popisem, fotkou, cenou a skladovým množstvím. A přitom známe jeho pořizovací cenu a kdykoli můžeme dohledat zdrojovou kupní smlouvu, resp, identifikaci toho, kdo nám věc prodal.

Hromadný přepočet kupní ceny

Stanovovat kupní cenu u desítek víceméně stejně hodnotných položek je pracné. ContOS proto nabízí funkci, která celkovou kupní cenu z položky smlouvy rozpočítá mezi naskladněné položky.

Na seznamu naskladněných položek stačí kliknout na tlačítko "Přepočet kupní ceny" a v následném dialogu si vybrat, zda přepočítat všechny položky anebo jen ty, které mají nenulovou cenu (to se hodí, pokud u některých položek chcete nastavit svou vlastní výši kuní ceny). Následně dojde k přepočtu.

Hromadný přepočet kupní ceny.
Hromadný přepočet kupní ceny.

Podrobné informace k modulu Výkup naleznete v dokumentaci.