FAQ

image
image
image
 • Kde získat ContOS?

  Aplikaci lze získat v sekci ke stažení, odkud lze stáhnout aktuální START verzi zdarma. Pokud chcete aplikaci používat ve větším rozsahu, můžete si objednat předplatné. Pokud si ale chcete ContOS pouze vyzkoušet, není potřeba na svém počítači nic stahovat, instalovat ani nastavovat. ContOS lze spustit přímo v cloudu. Přístupové údaje získáte na stránce Live Demo.

 • Lze ContOS provozovat v cloudu?

  Ano, lze. S ContOSem můžete pracovat skutečně odkudkoli. Nejste již omezení na přístup pouze z provozovny nebo kanceláře. Nejste dokonce omezení ani zařízením, ze kterého budete s aplikací pracovat. ContOS lze spustit třeba z tabletu.

  Našim zákazníkům pomůžeme zřídit a nakonfigurovat tak, aby mohli ContOS v cloudu využívat. Zákazník tedy nepotřebuje žádné hlubší vědomosti o této technologii ani nemusí jednat s třetí stranou. Vše zařídíme a připravíme za něj. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.

 • Mám dotaz na právní a účetní aspekty podnikání. Kam se obrátit?

  Někdy nastanou situace, kdy Váš dotaz směřuje spíše k právním nebo účetním aspektům podnikání, které však v rámci technické podpory k produktu neřešíme. Doporučujeme Vám však využít služeb portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, kde Váš dotaz jistě kvalifikovaně zodpoví: https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/online-dotaz.html

 • START verzi lze používat 50 obchodních dnů. Co to znamená?

  Verze START, která slouží především na vyzkoušení všech možností aplikace je omezená pouze počtem těchto obchodních dní, tzn. dní, kdy se vystavovaly prodejní doklady, sepisovaly smlouvy, přijímalo zboží na sklad apod.

  Tento systém umožňuje vyzkoušet aplikaci bez ohledu na počet skutečně pořízených dokladů anebo doby používání. Pokud například v rámci jednoho týdne pořizujete smlouvy pouze dva dny, pak jste nevyčerpali sedm dní, ale jen dva dny. Nezáleží tedy jak dlouho máte START verzi nainstalovanou ani kolik dokladů v ní denně pořídíte, ale jen a pouze kolik dní jí skutečně prakticky využíváte. Každý uživatel má tedy stejnou možnost k vyzkoušení ať už pořídí dvacet smluv za měsíc anebo tisíc smluv za den.

 • Při koupi licence musím uvádět počet připojených klientů. Co to znamená?

  Připojený klient je počítač, který je aktuálně připojen k databázi ContOSu. Licence určuje, kolik počítačů může být současně k dané databázi připojeno, prakticky tedy kolik počítačů může s aplikací v daný okamžik pracovat. Nijak tedy není omezen celkový počet počítačů, na kterých je ContOS nainstalován.

  Připojeným klientem je míněn přístup jednoho uživatele k úložišti dat, čili k SQL serveru. Tento přístup není vázán na počítač. Program můžete mít instalován na libovolném počtu počítačů. Zakoupíte-li například 3 klienty, znamená to, že maximálně 3 uživatelé mohou mít ContOS spuštěný současně (nezávisle na místě přístupu).

  Příklad: Máte zakoupenu licenci pro 3 klienty, tzn. že v jediný okamžik můžete ContOS spustit na třech počítačích, např. na počítači ve skladu, v prodejně a v kanceláři. Pokud byste však chtěli spustit aplikaci i na čtvrtém počítači, už to možné nebude, protože by došlo k překročení limitu tří současně pracujících klientů. Musel by se nejprve na některém počítači program ukončit a teprve potom je možné na dalším počítači program znovu spustit.

 • Přeinstaloval jsem si počítač. Jak přenést licenci ContOSu?

  Každá aktivovaná licence je spojená s konkrétní databází. V praxi však nastávají případy, kdy je potřeba danou aktivní licenci přenést, ať už z důvodu reinstalace systému nebo výměny počítače. Proto je pro tyto případy stanoven limit, v rámci kterého lze danou licenci aktivovat na jiné databázi. Tento proces se nazývá přenesení licence a provádí se v průvodci aktivací přímo v ContOSu. Pokud dojde k vyčerpání počtu povolených přenosů, je nutné kontaktovat podporu.

 • Lze aplikaci spustit na Mac OS?

  ContOS je aplikace vytvořená pouze pro systém MS Windows a nelze jí tak přímo spustit na jiných operačních systémech. Nicméně určité řešení existuje! ContOS lze provozovat v cloudu a připojovat se pak k němu přes vzdálenou plochu. A tam už existuje možnost program spouštět nejan na počítačích Apple, ale také na zařízeních se systémem Android nebo Linux.

  Někteří naši zákazníci v tomto režimu ContOS provozují a máme s tím velmi dobré zkušenosti. Provoz v cloudu má svá pro i proti, zkuste se proto podívat na tento odkaz, kde naše zkušenosti shrnujeme. V cloudu provozujeme i DEMO ContOSu a tak máte možnost vyzkoušet si, jak v tomto režimu aplikace funguje i na vašem zařízení. Potřebujete však k tomu mít na svém zařízení nainstalovánu aplikaci, která umí se vzdálenou plochou pracovat.

  Vzdálená plocha pro Apple
  Vzdálená plocha pro Android

 • Jak poslat klientům přehled jejich komisního zboží v prodeji?

  Někdy potřebujete svým klientům - komitentům zaslat aktuální přehled zboží, které u vás mají v prodeji. Podrobný návod naleznete v článku Komise: Jak odeslat přehled zboží v prodeji?

 • Jak vytvořit dobropis (opravný daňový doklad)?

  V modulu fakturace klikněte na šipku pod tlačítkem Nový doklad a zvolí se volba "Opravný daňový doklad". Návod naleznete v článku Dobropis.