image
image
image
image

Číselné řady

Každý uživatel může používat vlastní číselnou řadu. Lze také využít více číselných řad pro jeden typ dokladu. Čísla dokladů a čárové kódy. Jak a kde toto nastavit?

Číselné řady slouží jako unikátní identifikátory v označování dokladů, smluv a dokumentů. Každý  takový dokument má své jedinečné číslo v rámci dané série číselných řad, což usnadňuje jeho identifikaci a rychlé nalezení.

Číselná řada v ContOSu se skládá z prefixu a čísla, které je navyšováno při uložení každého dokladu. Prefix se může skládat z alfanumerických znaků, může obsahovat pomlčky, podtržítka, velká, malá písmena a číslice. Pořadové číslo může být volitelně doplněno zprava nulami na požadovaný počet znaků.

Číselné řady pro každého uživatele

Každý uživatel aplikace může mít přidělenou svou vlastní číselnou řadu. Můžete tak odlišit doklady např. prefixem v číselné řadě a na první pohled poznat, kdo dané doklady vystavoval. V praxi se tak odlišují zejména smlouvy nebo prodejní doklady.

Více číselných řad pro jeden doklad

K jednomu typu dokladu si můžete nadefinovat více číselných řad. Číselnou řadu si pak vyberete až těsně před uložením dokladu.

Podrobný návod pro nastavení číselných řad a jejich přiřazení uživatelům naleznete v naší dokumentaci v článku Číselné řady.

Dodatečné změny

Pokud to uživatelská oprávnění povolují, lze číslo dokladu změnit i po jeho uložení. Můžete jej přepsat ručně (pozor, je kontrolována možná duplicita nového čísla) anebo to původní prostě smazat a při následném uložení se vygeneruje nové číslo dle aktuálně nastavené číselné řady.

Čárový kód

Tiskové sestavy všech dokladů obsahují také čárový kód, který v sobě ukrývá číslo dokladu. Pokud čárový kód sejmete čtečkou, ContOS daný doklad vyhledá a zobrazí. Když tedy přijde klient a má s sebou vytištěnou smlouvu, můžete jí snadno a rychle načíst pomocí čtečky. Stejně tak ale můžete načítat zboží do prodejky nebo jej podle kódu vyhledávat.

Jak čárový kód využívat v aplikaci se dozvíte z našeho článku ContOS a podpora čárového kódu.