Provoz ContOSu v cloudu

Slovo cloud je v současnosti často skloňováno a nevyhnulo se ani naší aplikaci, kterou lze nyní také provozovat v cloudové infrastruktuře a využívat tak všech výhod, které nabízí.

Cloud lze obecně charakterizovat jako poskytování služeb či programů, ale také serverů, úložišť, databází a sítí přes Internet, tzn. že uživatelé k nim mohou přistupovat pomocí svých zařízení vzdáleně, např. pomocí webového prohlížeče nebo klienta vzdálené plochy (RDP client).

Níže uvádíme souhrn výhod (ale i nevýhod), které jsme za dobu praktického provozu ContOSu v cloudu zaznamenali. Využíváme služeb českého poskytovatele, společnosti FORPSI INTERNET CZ, proto jsou tyto zkušenosti spojeny s jejich službami, přesto však lze tvrdit, že obecný charakter výhod a nevýhod bude podobný i u jiných poskytovatelů.

Našim zákazníkům pomůžeme zřídit a nakonfigurovat tak, aby mohli ContOS v cloudu využívat. Zákazník tedy nepotřebuje žádné hlubší vědomosti o této technologii ani nemusí jednat s třetí stranou. Vše zařídíme a připravíme za něj.

Výhody

- Bezpečnost dat. Virtuální server je umístěn na zařízeních v moderním datacentru, které splňuje požadavky na fyzické zabezpečení, ale také na zabezpečení infrastruktury před některými typy síťových útoků.

- Spolehlivost. Virtuální server je provozován na osvědčených značkových zařízeních a síťových prvcích a v prostředí vhodném pro jejich provoz.

- Mobilita. S ContOSem můžete pracovat skutečně odkudkoli. Nejste již omezení na přístup pouze z provozovny nebo kanceláře. Nejste dokonce omezení ani zařízením, ze kterého budete s aplikací pracovat. ContOS lze spustit třeba z tabletu.

- Multiplatformnost. ContOS lze provozovat na všech systémech, které podporují protokol RDP, tzn. kromě systémů s Windows např. také Mac OS, Linux, Android.

- Škálovatelnost. Konfiguraci a výkon virtuálního serveru lze modifikovat. Můžete si snadno přidat více operační paměti nebo jádro procesoru. Můžete rozšířit nebo přidat další úložiště. To vše bez reinstalace a nedostupnosti aplikace. Rovněž je možné rozšířit počet připojovaných uživatelů.

- Snadnější správa. Data i aplikaci máte na jednom místě. Jakmile zaktualizujete aplikaci, všichni vaši uživatelé od té chvíle používají novou verzi.

- Provoz více poboček. Cloud je ideální řešení, pokud potřebujete, aby všechny vaše pobočky mohly  přistupovat ke stejným datům a používat stejnou verzi ContOSu, stejné tiskové sestavy atd. Jediné, co potřebujete zajistit je, aby každá pobočka měla internetové připojení a počítač.

- Licence. Poplatek za používání služby obsahuje již poplatek za přístupové licence RDS CAL a samotný serverový systém Windows Server. V tomto směru již není potřeba řešit problémy s licenčním pokrytím software.

- Hardware nestárne. V případě vlastnictví vlastního serveru hardware zastarává a s tím se zvyšuje pravděpodobnost jeho poruchy, popř. snížení výkonu. V případě využívání cloudové infrastruktury tento problém odpadá.

- Rychlá obnovitelnost v případě havárie. Celý server je zálohován a je možné jej v případě nějakého problému během pár minut obnovit. Také v případě vážnější havárie je možné zřízení a zprovoznění nového serveru v řádu hodin. V případě poruchy serveru ve vaší síti je zprovoznění časově i finančně mnohem náročnější a spíše se jedná o dny.

- Využití i pro další aplikace. Virtuální server můžete využít i jako úložiště pro další vaše data, interní dokumenty, tabulky, fotografie atd. Můžete z něj spouštět i další aplikace (vždy je však třeba myslet na dodržování licenčních podmínek té které aplikace).

- Nenáročnost na datový přenos a rychlost připojení. Technicky vzato, mezi klientem (vámi) a ContOSem se přenáší pouze obraz. Data, jejich zpracování, vykreslování, to vše se odehrává pouze na serveru. Pokud se např. v terénu připojujete přes mobilní tarif, nevyčerpáte tolik dat.

- Jednoduchost používání. Nic se pro vás nemění: na ploše poklepáte na ikonu s logem ContOSu a aplikace se spustí. V podstatě ani nepoznáte, že tato aplikace není ve skutečnosti nainstalovaná na vašem počítači, ale na serveru v cloudu. Můžete stále tisknout na vaší tiskárně, vše se prostě chová stále stejně. Pokud dostanete nový počítač (navíc nemusí být ani nijak výkonný), stačí na něm zprovoznit připojení do Internetu, připojit např. tiskárnu a zkopírovat zástupce pro spouštění ContOSu. Nic dalšího není potřeba nastavovat. V tomto ohledu je zprovoznění dalšího místa pro nového zaměstnance nebo nové pobočky otázkou pár minut.

Nevýhody

- Nutnost připojení k Internetu. Pokud nefunguje internet, nelze pracovat ani s ContOSem.

- Cena. K ceně za licenci ContOSu je třeba připočítat cenu za provoz cloudu a cenu přístupových licencí (RDS CAL) pro každého uživatele, který se připojuje. 

Nicméně tato nevýhoda je pouze relativní: pokud započtete vaše náklady v případě, že byste si museli zakoupit vlastní server, zaplatit jednorázově licenci serverového systému Windows Server a počet CAL licencí pro každého uživatele který se bude k serveru připojovat, pokud započítáte cenu práce specialisty, který musí tuto infrastrukturu navrhnout, nainstalovat a nakonfigurovat, pokud započtete náklady na fyzické zabezpečení, na zabezpečení nepřerušitelné dodávky elektřiny (UPS), náklady na konektivitu do Internetu, cenu spotřebované energie, tak už se tento měsíční poplatek tak vysoký nezdá. A navíc je třeba si uvědomit, že životnost fyzického hardware také není nekonečná a po pěti až deseti letech budete zpravidla muset pořídit nový server. Těch více či méně skrytých nákladů je však více.

My však nabízíme námi spravovanou variantu, kde zákazník již dostane nakonfigurované vlastní prostředí pro provoz aplikace za ceny uvedené v ceníku, a nemusí se tak o nic dalšího starat.

Postup při přechodu do cloudu

Do cloudu lze přejít kdykoli. Je možné přenést kompletně všechna data a nastavení, tak jak je dosud používáte. Pro vás a vaše zaměstnance se v podstatě z tohoto pohledu nic nezmění.

Pomůžeme vám s vytvořením virtuálního serveru, jeho konfigurací a zabezpečením. Provedeme vlastní migraci vašeho ContOSu, nastavíme pravidelné zálohování a předáme vám přístupové údaje.  

Demoverze k vyzkoušení

Jak funguje ContOS v cloudu si můžete vyzkoušet už nyní prostřednictvím naší demoverze.