Aktivace aplikace

Před prvním použitím je potřeba ContOS aktivovat. Aktivace je nutná pro správnou funkci celé aplikace. Nejjednodušší způsob je on-line aktivace přes Internet, pokud však Váš počítač není připojen, je možno provést off-line aktivaci.

Aktivace zajišťuje použití aplikace v souladu s licenčními podmínkami a to zejména dodržení maximálního počtu současně připojených počítačů k jedné databázi a využívání jen takového rozsahu modulů a funkcí, které byly zakoupeny.

V procesu registrace programu je nejprve vygenerován registrační kód, který se poté odešle na registrační server, kde se vytvoří aktivační klíč, kterým je poté aplikace aktivována.

Tento proces se provádí pomocí průvodce aktivací a nezabere více než několik minut. Jelikož je aktivace ve skutečnosti vázána vždy na databázi, stačí jí provést pouze jednou a všechny ostatní počítače v síti, které se připojují k této databázi se již aktivovat nemusí.



 Průvodce aktivací aplikace.  Aktivace produktu. Úspěšně dokončená aktivace.


Důležité pojmy:

Připojený klient

Připojený klient je počítač, který je aktuálně připojen k databázi Contosu. Licence určuje, kolik počítačů v síti může být současně k databázi připojeno, prakticky tedy kolik počítačů může s aplikací současně v jediný okamžik pracovat. Nijak tedy není omezen celkový počet počítačů, na kterých je ContOS nainstalován.

Připojeným klientem je míněn přístup jednoho uživatele k úložišti dat, čili SQL Serveru. Tento přístup není vázán na počítač. Program tedy můžete mít instalován na libovolném počtu počítačů. Další klient znamená připojení dalšího přístupu k datům. Zakoupíte-li 3 klienty, znamená to, že maximálně 3 uživatelé mohou pracovat s daty v jednom okamžiku (nezávisle na místě přístupu). První licence obsahuje i licenci pro instalaci na jeden server, přičemž server může být i obyčejné PC, na kterém je provozována i aplikace - častý model nasazení, kdy je vše na jediném počítači.

Příklad: Máte zakoupenu licenci pro 3 klienty, tzn. že v jediný okamžik můžete Contos spustit na třech počítačích, např. na počítači ve skladu, v prodejně a v kanceláři. Pokud byste však chtěli spustit aplikaci i na čtvrtém počítači, už to možné nebude, protože by došlo k překročení limitu tří současně pracujících klientů. Musel by se nejprve na některém počítači program ukončit a teprve potom je možné na dalším počítači program znovu spustit.

Obchodní den

Den, ve kterém se v programu pracovalo, tzn. sepisovaly smlouvy, vkládaly doklady, prodávalo se zboží atd.

Verze START, která slouží především na vyzkoušení všech možností aplikace je omezená pouze počtem tzv. obchodních dní, tzn. dní, kdy se vystavovaly prodejní doklady, sepisovaly smlouvy, přijímalo zboží na sklad apod.

Tento systém umožňuje vyzkoušet aplikaci bez ohledu na počet skutečně pořízených dokladů anebo doby používání. Pokud například v rámci jednoho týdne pořizujete smlouvy pouze dva dny, pak jste nevyčerpali sedm dní, ale jen dva. Nezáleží tedy jak dlouho máte START verzi nainstalovanou ani kolik dokladů v ní denně pořídíte, ale jen a pouze kolik dní jí skutečně prakticky využíváte.

Každý uživatel má tedy stejnou možnost k vyzkoušení ať pořídí dvacet smluv za měsíc anebo tisíc.

Registrační kód

Unikátní, jedinečný kód, který má vygenerována databáze, a který je nutný k získání aktivačního klíče. Je zobrazen v průvodci aktivace a je potřebný v průběhu aktivace.

Aktivační klíč

Aktivační klíč obsahuje informace o používané variantě produktu a licenčních omezení. Je nezbytně nutný pro provozování aplikace a je do systému vložen během procesu aktivace. Aktivační klíč je jedinečný a nepřenosný.

Přenesení licence

Každá aktivovaná licence je spojená s konkrétním databázovým serverem. Aktivace již aktivní licence na jiné databázi není z pohledu licenčních podmínek možná. V praxi však nastávají případy, kdy je potřeba danou aktivní licenci přenést, ať už z důvodu reinstalace systému nebo výměny počítače. Proto je pro tyto případy stanoven limit, v rámci kterého lze danou licenci aktivovat na jiné databázi. Tento proces se nazývá přenesení licence.

Po úspěšné aktivaci je informativně zobrazen počet přenesení a celkový limit.