Co je komisní prodej?

Komisní prodej je specifický typ prodeje, kdy majitel zboží (komitent) prodává svou věc prostřednictvím prodejce (komisionáře), který funguje jako zprostředkovatel prodeje.

Tato forma prodeje je často využívána např. v bazarech,  antikvariátech, starožitnictvích, galeriích, ale zrovna tak je to častý způsob prodeje nového zboží, kdy majitel  nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale zboží přitom až do zaplacení zákazníkem zůstává jeho majetkem. Komisionář zboží prodává na své náklady buď v kamenné provozovně, kterou může být klasická prodejna s ostatním sortimentem anebo ve specializovaném bazaru či antikvariátu. V současnosti je velmi zajímavý také prodej komisního zboží na eshopu, díky kterému lze oslovit daleko širší skupinu zákazníků.

Komisní prodej tak obchodníkovi přináší jednak bohatší sortiment, a zároveň není potřeba, aby měl vysoké finanční objemy v zásobách. Z druhé strany to také umožňuje novým či drobným výrobcům prosadit se na trhu, protože jim odpadá starost se samotným prodejem, marketingem a případně i distribucí zboží.

Zboží je majetkem původního vlastníka (objednatele/komitenta) až do doby, kdy dojde prostřednictvím obchodníka (obstaratele/komisionáře) k prodeji. Poté přecházejí vlastnická práva přímo na kupujícího. Obchodník má nárok na provizi, jen když je zboží prodáno.

Vztah mezi majitelem zboží a obchodníkem, který má zajistit prodej, by měl být vždy podložen smlouvou. Rozlišují se dva základní případy smluvního vztahu: 

Smlouva o zprostředkování prodeje věci, která se uzavírá mezi nepodnikající soukromou osobou (objednatelem) a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou (obstaratelem) a

Komisionářská smlouva, která se uzavírá mezi dvěma podnikajícími subjekty (komitentem a komisionářem).

I když obě smlouvy mají jiné pojmenování pro majitele věci a obchodníka zprostředkujícího její prodej, princip transakce zůstává stejný.

Tip: Vzorový návrh Komisionářské smlouvy a jejích smluvních podmínek naleznete v sekci Vzory dokumentů.

ContOS pokrývá celou oblast komisního prodeje a umožňuje zpracovávat celý proces smluvního vztahu od příjmu zboží do komise, přes jeho prodej, až po jeho vyplacení nebo vrácení klientovi.

Víte, že komisní zboží můžete prodávat také na svém e-shopu? Protože ContOS, to je také e-shop. Nabízejte tedy své zboží on-line. Dokonalá propojenost ContOSu a e-shopu je technologie, která vám umožní prodávat zboží s nejmenšími náklady. Prohlédněte si demoverzi e-shopu na https://eshop.contos.cloud a přečtěte si více v tomto článku.

Detail komisní smlouvy.Seznam komisních smluv.Detail komisní smlouvy.Pořizování nákladů ke komisní smlouvě.Vytištěná komisní smlouva.

Základní funkce

 • Rychlé založení smlouvy a naskladnění přijatého zboží.
 • Různé varianty počítání nároku komitenta a odměny obstaratele.
 • Evidence nákladů a poplatků (stornopoplatky, pokuty, náhrady škod, opravy, čištění apod.).
 • Možnost změny smlouvy pomocí smluvních dodatků a jejich evidence.
 • Hromadné generování dodatků ke smlouvě a automatická úprava cen neprodaného zboží, odesílání dodatků komitentům e-mailem.
 • Snadné vyúčtování smlouvy, možnost hromadného vyúčtování více smluv najednou.
 • Odesílání dokladů o vyúčtování komitentům e-mailem.
 • Sledování lhůt spojených se smlouvou, u zboží prodaného přes internet se hlídá také lhůta pro vyplacení peněz komitentovi, dokud neuplyne zákonná lhůta pro možnost vrácení zboží prodaného na internetu zákazníkem.
 • Evidence úhrad na každé smlouvě, okamžitý přehled pohledávek a závazků spojených s komisním prodejem.
 • Vrácení neprodaného zboží komitentovi včetně vyúčtování a započtení různých poplatků.
 • U každé smlouvy evidence veškeré komunikace s komitentem, e-maily a SMS týkající se nejen dané smlouvy, ale i vyúčtování nebo dodatku.
 • Možnost nabídnout komitentovi odkupní cenu jeho zboží a hromadné generování e-mailů s nabídkou odkupu.
 • Účetní přehledy o komisním prodeji.


Do komisního prodeje se zboží přijímá prostřednictvím komisní smlouvy. Ve smlouvě se stanoví zejména podmínky, za kterých bude zboží nabízeno a jakým způsobem se vypočte odměna obstaratele a nárok komitenta. ContOS nabízí rozmanité způsoby výpočtu nároku i odměny a zcela jistě pokryje většinu požadavků.

Po uložení smlouvy jsou ke zboží automaticky vytvořeny nové skladové karty a do nich přeneseny údaje vyplněné během sepsání komisní smlouvy.

Komisní zboží lze do doby, než je prodáno, kdykoli vrátit zpět komitentovi. Současně s tím je možno k tomuto případu doúčtovat další náklady, jako jsou stornopoplatky, náklady na uvedení zboží do prodeje, opravy, čištění apod.

Pokud je potřeba během trvání komisní smlouvy změnit některá její ustanovení, většinou snížení ceny zboží a dobu trvání smlouvy, je možno využít dodatku ke smlouvě. Každý dodatek je evidován a jeho prostřednictvím lze změnit a zadokumentovat jakoukoli změnu smluvního vztahu. Dodatek začne platit od data své účinnosti a je možné jej komitentovi zaslat také e-mailem.

Kdykoli v průběhu platnosti smlouvy lze vyúčtovat libovolnou část prodaného zboží nebo nákladů. U každého vyúčtování lze sledovat úhrady plateb. Jsou také hlídány lhůty, kdy je možno prodané zboží vyplatit s ohledem na možnost vrácení zboží kupujícím. Předejde se tím situaci, kdy je komisní zboží již vyplaceno, ale kupující jej vrátí v zákonné lhůtě bez udání důvodu. Při vyúčtování je možno tisknout různé typy sestav, na kterých mohou být zobrazeny pouze určité částky, např. jen vyčíslená odměna nebo jen nárok, ale i kompletní souhrnný přehled.

ContOS podporuje také možnost úhrady zápočtem, což je praktické v případě, kdy klient má zároveň závazky i pohledávky, např.  má u vás prodané komisní zboží a zároveň si u vás koupí jinou věc. Částky lze vzájemně započíst a vyúčtovat pouze rozdíl.

Je možno provádět hromadné vyúčtování všech položek, které je možno vyúčtovat. Je možné hromadně generovat dodatky, ve kterých je zároveň upravena cena zboží a tyto automaticky odesílat komitentům.