Generování dodatků komisních smluv

Vytváření dodatku komisní smlouvy se provádí pomocí průvodce. Ten může být vyvolán ze seznamu komisních smluv a ze seznamu dodatků.

Obr. 1 - Hromadné zpracování dodatků komisních smluv.


Generování dodatku lze provádět ze dvou míst:

1) označením jedné nebo více smluv (menu Akce/Hromadné vyúčtování), nebo

2) jednotlivě založením nového dodatku ze záložky "Dodatky ke smlouvě" na komisní smlouvě.


V obou případech se zobrazí stejný průvodce, který obsahuje jednu nebo více komisních smluv, které obsahují nějaké aktivní, dosud neprodané zboží. Pokud daná komisní smlouva nic takového neobsahuje, nebude v průvodci zobrazena vůbec. Před generováním dodatků lze nastavit celou řadu parametrů, dle kterých bude generování provedeno. 


Datum účinnosti dodatku

Datum, od kterého začne dodatek platit. Pokud je součástí dodatku i úprava ceny zboží, pak tato cena začne platit od tohoto data. Datum účinnosti lze nastavit buď ručně na konkrétní datum anebo automaticky, jako následující den po skončení platnosti komisní smlouvy


Datum platnosti dodatku

Doba, po kterou bude dodatek platit. Lze jí nastavit buď na konkrétní datum anebo prodloužit  o určitý počet měsíců od aktuálního data konce platnosti smlouvy. Pokud nechcete datum platnosti měnit, zvolte možnost Ponechat stávající.


Text dodatku

Jakékoli další ujednání, doplnění nebo změny v textu komisní smlouvy lze uvést do pole text dodatku. 


Hromadné nastavení cen, odměny a nároku

Pokud je součástí dodatku úprava prodejní ceny nebo odměny a nároku komitenta, pak je možno použít buď hromadný způsob změny anebo upravit tyto hodnoty pro každou položku smlouvy zvlášť (viz. obrázek níže).

Hromadné nastavení prodejní ceny: 

 • Ponechat stávající. Prodejní cena se nezmění.
 • Zadat prodejní cenu. Umožňuje nastavit všem vybraným položkám konkrétně zadanou cenu.
 • Přepočítat dle parametrů. Zde je možné navýšit nebo snížit cenu o konkrétní částku nebo procento.  Výslednou cenu je možno zaokrouhlit dle přednastaveného způsobu (haléře, koruny atd.). Lze také hromadně změnit sazbu DPH (konkrétně zadanou nebo převzatou z kategorie zboží) a změnit zvláštní režim DPH. Pokud určitou oblast nechceme ovlivnit, zvolíme možnost ponechat.


Hromadné nastavení odměny komisionáře nebo nároku komitenta

 • Ponechat stávající. Nastavení odměny se nezmění.
 • Zadat odměnu. Odměna může být stanovena jako:
  • fixní procento z prodejní ceny
  • fixní částka odměny
  • fixní částka nároku
  • variabilní procento dle data prodeje
  • variabilní procento z prodejní částky
 • Přepočítat dle parametrů. Zde je možné navýšit nebo snížit odměnu nebo nárok o konkrétní částku nebo procento.  Výslednou částku je možno zaokrouhlit dle přednastaveného způsobu (haléře, koruny atd.).
  • navýšit nárok o procenta
  • snížit nárok o procenta
  • navýšit odměnu o procenta
  • snížit odměnu o procenta
  • přepočítat nárok dle intervalu v nastavení aplikace
  • přepočítat odměnu dle intervalu v nastavení aplikace


Obr. 2 - Nastavení parametrů před generováním dodatků.


Obr. 3 - Hromadné nastavení ceny a odměny.