Dodatky komisní smlouvy

Pokud je potřeba během trvání komisní smlouvy změnit některá její ustanovení, prodloužit její platnost, popř. upravit ceny zboží a podmínky prodeje, je možno využít dodatek ke smlouvě. Každý dodatek je evidován u dané smlouvy a jeho prostřednictvím lze změnit a zadokumentovat jakoukoli změnu smluvního vztahu.

Modul Dodatky komisních smluv umožňuje automatizovat proces vytvoření dodatku komisní smlouvy. Je také možné hromadně generovat dodatky, ve kterých je zároveň upravena cena zboží.

Dále lze pro každý dodatek vygenerovat e-mailovou zprávu s dodatkem jako přílohou nebo SMS a poslat jí komitentovi, popř. dodatek vytisknout.

Součástí je rovněž nové přehledové okno se seznamem všech dodatků. 

Hlavní funkce

  • vygenerování dodatku komisní smlouvy
  • hromadné generování dodatků pro více komitentů a komisních smluv najednou
  • možnost výběru položek komisní smlouvy, kterých se bude dodatek týkat (zejména změny cen, odměny nebo nároku)
  • možnost uložení vybraných parametrů zpracování pro příště
  • vygenerování e-mailu dle šablony s možností dodatku jako přílohy pro zaslání komitentovi
  • vygenerování SMS dle šablony pro odeslání komitentovi
  • pokud má jeden komitent více dodatků, je volitelně možné zaslat mu je v jednom e-mailu najednou, stejně tak se mu případně odešle pouze jedna souhrnná SMS
  • možnost automatického tisku dodatků