Způsoby výpočtu nároku a odměny v komisním prodeji

ContOS podporuje tyto způsoby výpočtu:

Obecně platí, že vypočtená odměna se odečítá vždy od základu prodejní ceny, protože DPH z prodejní ceny odvádí prodejce (komisionář). Lze využít tzv. zvláštní režim DPH, který zjednodušeně řečeno znamená, že DPH se odvádí pouze z vaší odměny. Z takto prodávaného zboží si však kupující (s nárokem na odpočet DPH) DPH již nemůže odečíst a tato daň ani není vyčíslená. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že zvláštní režim DPH lze uplatnit pouze na zboží specifikované v §91 zákona o DPH (zpravidla starožitnosti a použité zboží). Doporučujeme konkrétní případy konzultovat s daňovým poradcem.

Fixní procento z prodejní ceny

Odměna je vypočítána podle nastaveného procenta z docílené prodejní ceny, přičemž je možno upřesnit, zda se za základ výpočtu bere prodejní cena v základu bez DPH anebo včetně DPH. Zároveň se určuje, zda vypočítaná odměna již obsahuje DPH nebo neobsahuje.

Příklad 1:

Parametry: % odměny = 10; docílená prodejní cena je 1000,- bez 20% DPH, tj. 1200,- s DPH; nastaven výpočet z PC vč DPH a odměna  nebude obsahovat DPH.

Výpočet: 10% z 1200=120,- (odměna bez DPH), čili odměna základ je  120 DPH je  24,- a celkem 144,-

Nárok je vypočten jako rozdíl mezi docílenou prodejní cenou bez DPH a odměnou s DPH, tj. Nárok je 1000-144= 856,-

Příklad 2:

Parametry: % odměny = 10; docílená prodejní cena je 1000,- bez 20% DPH, tj. 1200,- s DPH; nastaven výpočet z PC vč DPH a odměna již bude obsahovat DPH.

Výpočet: 10% z 1200=120,- (odměna vč. DPH), čili odměna základ je 100,- DPH je 20,- a celkem 120,-

Nárok je vypočten jako rozdíl mezi docílenou prodejní cenou bez DPH a odměnou s DPH, tj. Nárok je 1000-120=880,-

Příklad 3:

Parametry: % odměny = 10; docílená prodejní cena je 1000,- bez 20% DPH, tj. 1200,- s DPH; nastaven výpočet z PC bez DPH a vypočtená odměna  nebude obsahovat DPH.

Výpočet: 10% z 1000=100,- (odměna bez DPH), čili odměna základ je 100,- DPH je 20,- a celkem 120,-

Nárok je vypočten jako rozdíl mezi docílenou prodejní cenou bez DPH a odměnou s DPH, tj. Nárok je 1000-120=880,-

Příklad 4:

Parametry: % odměny = 10; docílená prodejní cena je 1000,- bez 20% DPH, tj. 1200,- s DPH; nastaven výpočet z PC bez DPH (ze základu) a vypočtená odměna  již bude obsahovat DPH.

Výpočet: 10% z 1000=100,- (odměna vč. DPH), čili odměna základ je  83,33 DPH je 16,66 a celkem 100,-

Nárok je vypočten jako rozdíl mezi docílenou prodejní cenou bez DPH a odměnou s DPH, tj. Nárok je 1000-100=900,-

Fixní částka odměny

Odměna je zadávána přímo jako pevná částka s tím, že lze určit, zda tato částka již obsahuje, či neobsahuje DPH. V parametrech aplikace je možno zadat v tabulce cenové hladiny fixních odměn dle docílené prodejní ceny, např. prodá-li se zboží za cenu do 100,-, je odměna 20,-, prodá-li se do 1000,- je odměna 120,-, prodá-li se do 2000,-, je odměna 200,- atd. Těchto cenových úrovní lze zadat neomezeně. Zadáme-li při pořizování položky komisní smlouvy částku ručně, pak má samozřejmě tato částka přednost. Tímto způsobem tedy lze nastavit pevně danou odměnu, která bude neměnná.  Případné vynucené změny (v důsledku změny prodejní ceny apod.) lze řešit pomocí dodatku ke komisní smlouvě.

Příklad:

V parametrech máme stanoveny tyto cenové hladiny:

Částka do 

Odměna

1000,-

200,-

2000,-

400,-

3000,-

500,-


1. Odměna představuje částku vč. DPH.

Pokud je docílená prodejní cena bez DPH 980,-, pak je odměna bez DPH 166,66 (DPH 33,33 a vč.DPH 200,-) a nárok je tudíž 980 – 200 = 780,-

2. Odměna představuje částku bez DPH.

Pokud je docílená prodejní cena bez DPH 2000,-, pak je odměna bez DPH 400,- (DPH 80,-a vč.DPH 480,-) a nárok je tudíž 2000 – 480 = 1520,-

Fixní částka nároku

Nárok je vždy stanoven podle sjednané pevné částky. Lze využít ve všech případech, kdy se s komitentem dohodne konkrétní výše jeho nároku. Tento nárok je pak vždy dodržen bez ohledu na docílenou prodejní cenu. Odměna je pak dopočtena jako rozdíl mezi tímto pevně daným nárokem a docílenou prodejní cenou.

Příklad:

Fixní nárok stanoven na 1000,-. Docílená prodejní cena je 1500,- bez DPH. 

Odměna je 500,- vč. DPH, DPH  83,33 bez DPH 416,66.

Variabilní procento dle data prodeje

Odměna je stanovena podle toho, za jak dlouho se podaří danou věc prodat.  Jedná se v podstatě o variantu fixní odměny, pouze její výše v procentech se stanoví až podle doby, která uplynula do prodeje věci.  Stajně jako u fixní odměny, tak i zde lze určit zda se odměna počítá ze základu docílené prodejní ceny, popř. zda vypočtená odměna je včetně DPH nebo bez DPH.

Příklad:

Máme nastaveny tyto intervaly:

Prodej do  

Odměna

1 měsíce

15% z prodejní ceny

2 měsíců

25% z prodejní ceny

3 měsíců

35% z prodejní ceny


Zboží se prodá za 5 týdnů, tudíž se pro sazbu odměny počítá s 25%. Ostatní postup při výpočtu je pak již shodný s výpočtem odměny s fixním procentem.

Variabilní procento z prodejní částky

Odměna je stanovena dle toho, za jakou částku se věc podaří prodat. Jedná se v podstatě o variantu fixní odměny, pouze její výše v procentech se stanoví až podle výše docílené prodejní ceny.  Stajně jako u fixní odměny, tak i zde lze určit zda se odměna počítá ze základu docílené prodejní ceny, popř. zda vypočtená odměna je včetně DPH nebo bez DPH.

Příklad:

Máme nastaveny tyto intervaly:

Prodejní cena bez DPH do 

Odměna

5000,-

15% z prodejní ceny

10000,-

25% z prodejní ceny

20000,-

35% z prodejní ceny


Zboží se prodá za 10500,-, pro sazbu odměny se tedy počítá s 25%. Ostatní postup při výpočtu je pak již shodný s výpočtem odměny s fixním procentem.