Tisk

ContOS podporuje běžné standardy tisku v systémech Windows včetně podpory tisku v terminálovém režimu RemoteApp nebo Remote Desktop. Je možno tisknout na všechny běžné tiskárny, které jsou dostupné v operačních systémech Windows, včetně pokladních termotiskáren

Většina tisku se realizuje přes tiskový dialog, tak jak jej znáte z ostatních standardních aplikací. Někdy se však tiskne automaticky, např. při zpracování v průvodcích, kdy je tisk součástí nějaké operace. Typicky se jedná o automatizované vyřízení objednávky, kdy se vygeneruje daňový doklad a ten se zároveň automaticky vytiskne na předvolenou tiskárnu nebo automatický tisk účtenky po uložení daňového dokladu.

Hlavní funkce

 • možnost úprav sestav pomocí vestavěného návrháře 
 • vytváření nových sestav
 • tisk do PDF
 • uživatelská oprávnění k sestavě (zakázání sestavy určitým uživatelům)
 • členění sestav do skupin

Tiskový dialog

Tiskový dialog se vyvolá tlačítkem se symbolem tiskárny v panelu nástrojů, který se nachází nad každým oknem se seznamem nebo všude tam, kde je tisk k dispozici. Je také možné použít standardní klávesovou zkratku Ctrl+P.

 Panel nástrojů.

Obr. 1 - Panel nástrojů s tlačítkem Tisk.

Režim běžného uživatele

Tiskový dialog se zobrazuje všem uživatelům, kteří nemají oprávnění správce.

Tiskový dialog v režimu běžného uživatele.

Obr. 2 - Tiskový dialog v režimu běžného uživatele.

1 - Vybraná sestava v seznamu dostupných tiskových sestav. Sestavy v tomto seznamu mohou být pro lepší přehlednost členěny do skupin. V nabídce dostupných sestav jsou k dispozici pouze ty sestavy, které má daný uživatel od správce povolené.

2 - Tlačítko tisk sestavu pošle na zvolenou tiskárnu k vytištění. Některé sestavy mohou před tiskem ještě zobrazit svůj vlastní dialog, ve kterém lze konkrétní tisk dále specifikovat: např. jaké informace mají být na sestavě uvedeny, jaké záznamy mají být vytištěny apod.

3 - Tlačítko náhled zobrazí sestavu tak, jak bude vypadat vytištěná. Tisknout lze pak i z tohoto náhledu.

4 - Výběr tiskárny. V seznamu jsou kromě tiskáren, dostupných z konkrétního počítače i speciální virtuální tiskárny, které umožňují tisk do souboru ve formátu PDF, HTML nebo nativního formátu FR3. Pro zvolenou tiskárnu lze zobrazit její konfigurační dialog, kde lze nastavit specifické parametry dané výrobcem.

5 - Obor tisku. Většinu sestav lze tisknout buď pro všechny záznamy v seznamu nebo pouze pro aktuálně vybraný záznam anebo pro skupinu ručně zaškrtnutých záznamů. Pokud máme např. otevřený seznam daňových dokladů, můžeme buď vytisknout všechny doklady najednou, ale spíše bude častější vytisknout ten doklad, na kterém právě stojíte. Anebo si můžete zaškrtnout a pak vytisknout pouze některé vybrané doklady. Pokud jsou tyto přepínače nepřístupné, znamená to, že daná sestava tuto možnost nenabízí.

6 - Rozsah tisku. Zde můžeme omezit počet vytištěných stránek. Funkce je obdobná jako u ostatních běžných programů. Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk (duplex), je možno využít i tuto funkci.

7 - Počet kopií. Pokud zaškrtnete možnost Kompletovat, pak se vytisknout postupně všechny kopie první stránky, poté druhé stránky atd.

8 - Systémový název tiskové sestavy. V záhlaví tiskového dialogu je uveden název sestavy, pod kterým je uložen její soubor v počítači. Tato informace se může hodit např. při požadavku na úpravu sestavy nebo pro řešení problémů.

Režim správce aplikace

Tiskový dialog se zobrazuje všem uživatelům, kteří mají oprávnění správce.

Tiskový dialog v režimu správce aplikace.

Obr. 3 - Tiskový dialog v režimu správce aplikace.

1 - Vybraná sestava v seznamu dostupných tiskových sestav. Sestavy v tomto seznamu mohou být pro lepší přehlednost členěny do skupin. V nabídce dostupných sestav jsou k dispozici pouze ty sestavy, které má daný uživatel od správce povolené. Pokud jste správce a přitom nevidíte "svou" sestavu, přepněte se do administračního režimu (3). Pokud jste přepnuti do administračního režimu, vidíte všechny sestavy bez ohledu na nastavení oprávnění. Správce tedy může sám sobě sestavu zakázat. Je to z toho důvodu, že i správce může z důvodu přehlednosti seznamu sestav chtít zobrazovat pouze ty sestavy, které používá.

2 - Editační prvky sestavy (zleva doprava): 

 • Nová - založení nové sestavy,
 • Kopie - vytvoření kopie aktuální sestavy. Během kopírování budete vyzváni k zadání nového názvu sestavy. Pamatujte, že název sestavy musí být jedinečný.
 • Návrhář - otevření návrháře sestavy, ve kterém lze sestavu upravovat. Jedná se o pokročilý editor, ve kterém byly vytvořeny všechny sestavy ContOSu.
 • Smazat - smaže aktuální sestavu a odstraní jí ze seznamu sestav. Daná sestava je přesunuta do "koše", což je složka s názvem Smazané, která se nachází v aplikační složce Sestavy.
 • Obnovení seznamu sestav - toto tlačítko napravo od editačních prvků vyvolá znovu načtení všech souborů se sestavami z aplikační složky ContOSu Sestavy. Tato složka se prohledává vždy při startu aplikace a umožňuje tak načtení nově nakopírovaných sestav do databáze aplikace. Pokud však sestavu nakopírujete v době, kdy je ContOS spuštěn, pak právě tímto tlačítkem tuto novou sestavu zpřístupníte v aplikaci okamžitě.

3 - Tlačítko Správce. Přepne dialog do administračního režimu, ve kterém lze nastavit přístupy jednotlivých uživatelů a nastavovat další vlastnosti. Podrobnější informace viz níže.

4 - Obor tisku. Většinu sestav lze tisknout buď pro všechny záznamy v seznamu nebo pouze pro aktuálně vybraný záznam anebo pro skupinu ručně zaškrtnutých záznamů. Pokud máme např. otevřený seznam daňových dokladů, můžeme buď vytisknout všechny doklady najednou, ale spíše bude častější vytisknout ten doklad, na kterém právě stojíte. Anebo si můžete zaškrtnout a pak vytisknout pouze některé vybrané doklady. Pokud jsou tyto přepínače nepřístupné, znamená to, že daná sestava tuto možnost nenabízí.

5 - Rozsah tisku. Zde můžeme omezit počet vytištěných stránek. Funkce je obdobná jako u ostatních běžných programů. Pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk (duplex), je možno využít i tuto funkci.

6 - Počet kopií. Pokud zaškrtnete možnost Kompletovat, pak se vytisknout postupně všechny kopie první stránky, poté druhé stránky atd. 

7 - Výběr tiskárny. V seznamu jsou kromě tiskáren, dostupných z konkrétního počítače i speciální virtuální tiskárny, které umožňují tisk do souboru ve formátu PDF, HTML nebo nativního formátu FR3. Pro zvolenou tiskárnu lze zobrazit její konfigurační dialog, kde lze nastavit specifické parametry dané výrobcem.

8 - Systémový název tiskové sestavy. V záhlaví tiskového dialogu je uveden název sestavy, pod kterým je uložen její soubor v počítači. Tato informace se může hodit např. při požadavku na úpravu sestavy nebo pro řešení problémů. Začíná-li název slovy Custom jedná se o odvozenou sestavu, která vznikla zkopírováním jiné sestavy. Tato sestava je fyzicky umístěna ve stejnojmenné složce Custom, která se nachází v aplikační složce Sestavy. Všechny soubory sestav mají příponu .FR3.

Tip: Všechny sestavy, které jsou takto odvozené, popř. vytvořené jako zakázkové, by měly být přednostně umístěny ve složce Custom. Hlavním důvodem je fyzické oddělení standardních sestav od sestav, které jste si upravili či vytvořili sami, čímž je umožněno jejich snadné odlišení a zamezení nechtěného přepsání nebo pro účely zálohování. 

Administrační režim

Administrační režim se zapíná tlačítkem Správce v panelu na tiskovém dialogu. Tato možnost je dostupná pouze správcům aplikace.

Tento režim umožňuje zakázat danou sestavu všem nebo vybraným uživatelům. Zakázaná sestava se nezobrazuje v seznamu dostupných sestav. Správce aplikace může zakazovat sestavy i sám sobě, zejména z důvodu, aby v seznamu sestav neměl sestavy, které nepoužívá. Pokud je však dialog přepnutý do administračního režimu, pak vždy vidí všechny fyzicky dostupné sestavy bez ohledu na to, zda je některá zakázané či nikoliv.

Administrační režim tiskového dialogu.

Obr. 4 - Tiskový dialog v administračním režimu.

1 - Zakázat sestavu všem uživatelům. Pokud je zaškrtnuto, tato sestava se nebude nabízet žádnému uživateli. Toto nastavení se ukládá automaticky.

2 - Zakázat pouze vybraným uživatelům. Vyberte pouze ty uživatele, kteří k dané sestavě nemají mít přístup. Toto nastavení se ukládá automaticky.

3 - Rozšířená nastavení:

 • Název sestavy, tak jak je zobrazen v seznamu sestav. Pamatujte, že název sestavy musí být jedinečný, a že jeho délka je omezena.
 • Pořadí: Sestavy v seznamu lze uspořádat dle pořadí. Nastavte pořadí u jednotlivých sestav tak, jak chcete, aby se v seznamu zobrazovaly. Ve výchozím stavu jsou sestavy řazeny podle abecedy. Můžete však např. chtít, aby na začátku byly nejčastěji používané sestavy.
 • Jen pro čtení - indikuje, zda je možno danou sestavu editovat.
 • Povolit změnu oboru tisku - lze nastavit, zda bude u dané sestavy možnost zvolit si před tiskem obor tisku. U některých sestav můžete chtít, aby neumožňovaly tisk více záznamů najednou.
 • Uložení změn v sekci rozšířené nastavení. 

4 - Zpět. Tlačítko ukončuje administrační režim.

Návrhář tiskových sestav

Návrhář tiskových sestav slouží k vytváření a úpravám veškerých tiskových sestav v ContOSu. Návrhář se vyvolává z tiskového dialogu a je dostupný pouze správcům aplikace.

Každou tiskovou sestavu si lze upravit podle potřeby a také je možné, abyste si sami vytvářeli potřebné tiskové sestavy. Ve většině případů totiž stačí vyjít z určité podobné předlohy a její drobnou úpravou si sestavu přizpůsobit konkrétním potřebám. Můžete např. chtít změnit písmo v nadpisu, posunout nějaký text, nebo nějaké údaje ze sestavy odstranit.

Dodavatel ContOSu vám také může vytvořit konkrétní sestavu na zakázku.

Návrhář tiskových sestav.

Obr. 5 - Návrhář tiskových sestav.

1 - Pracovní plocha. Zobrazena celé vizuální definice sestavy. Zde můžete myší vybírat určité objekty na sestavě a upravovat je.

2 - Inspektor objektů. Inspektor zobrazuje vlastnosti vybraného objektu. Změnou těchto vlastností docílíte změnu vzhledu a chování vybraného objektu.

3 - Panel dat, proměnných a funkcí. V tomto panelu je nabídka všech dostupných datových objektů, proměnných a funkcí, které lze do sestavy umístit.

4 - Datové objekty. Tyto objekty reprezentují hodnoty, které máte uloženy v databázi. Údaj  Fak_nazev např. dosadí fakturační název firmy z adresáře.

5 - Vybraný objekt na sestavě. Dvojitým poklepáním myši je možné změnit jeho text. V panelu nástrojů je možno zvolit jeho písmo, barvu, velikost a řadu dalších vlastností.

Poznámka: Návrhář sestav je určen pouze pokročilým uživatelům, kteří problematice tvorby sestav rozumí. Běžný uživatel pravděpodobně nevyužije celou škálu jeho možností, ale návrhář mu poslouží pro základní úpravy jako jsou změny písma, barvy nebo umístění jednotlivých textů sestavy. S komplikovanějšími požadavky se raději vždy obracejte na uživatelskou podporu.

Pro vývojáře

Pro generování tiskových sestav využívá ContOS software FastReport od společnosti Fast Reports Inc. Na stránkách produktu je k dispozici komplexní dokumentace tohoto prostředí a zároveň veliká komunita vývojářů.

Odkaz na dokumentaci: https://www.fast-report.com/public_download/docs/vcl/FR6/HTML_EN/index.html