Hromadné zpracování komisních smluv

Modul Hromadné zpracování komisních smluv umožňuje automatizovat proces odeslání a tisku komisních smluv více klientům najednou. Pro každou komisní smlouvu lze vygenerovat e-mailovou zprávu s danou smlouvou jako přílohou nebo SMS, popř. smlouvu vytisknout.

Hlavní funkce

  • průvodce hromadným zpracováním komisních smluv
  • vygenerování e-mailu dle šablony s možností zaslání komisní smlouvy jako přílohy
  • vygenerování SMS dle šablony pro odeslání komitentovi
  • pokud má jeden komitent více komisních smluv, je volitelně možné zaslat mu je v jednom e-mailu najednou, stejně tak se mu případně odešle pouze jedna souhrnná SMS
  • možnost vygenerovat e-mail s nabídkou na odkup neprodaného komisního zboží
  • možnost hromadného tisku komisních smluv
  • možnost uložení vybraných parametrů zpracování pro příště
  • možnost výběru položek komisní smlouvy, kterých se bude dodatek týkat (zejména změny cen, odměny nebo nároku)

Seznam komisních smluv

Standardní seznam obsahuje všechny existující komisní smlouvy. Nad ním je možné provádět další hromadné operace jako jsou tisky, odesílání smlouvy e-mailem, SMS avíza, nebo vygenerování e-mailu s nabídkou na odkup neprodaného komisního zboží.

Obr. 1 - Výběr komisních smluv pro hromadné zpracování.

Obr. 1 - Výběr komisních smluv pro hromadné zpracování.

Průvodce hromadným zpracováním

Průvodce hromadným zpracováním umožňuje vytisknout vybrané komisní smlouvy na zadané tiskárně, vygenerovat e-mail s komisní smlouvou, odeslat avízo SMS nebo vygenerovat e-mail s návrhem na odkup neprodaného komisního zboží.

Obr. 2 - Průvodce hromadným zpracováním komisních smluv.

Obr. 2 - Průvodce hromadným zpracováním komisních smluv.

Obr. 3 - Generování komunikace pro komisní smlouvy.

Obr. 3 - Generování komunikace pro komisní smlouvy.

Obr. 4 - E-mail s komisní smlouvou jako přílohou.

Obr. 4 - E-mail s komisní smlouvou jako přílohou.

Generování návrhu na odkup zboží

Pokud se komisní zboží nepodaří prodat, je možné nabídnout komitentovi možnost odkupu jeho neprodaného zboží za navrženou výkupní cenu. Tento návrh lze vygenerovat v tomto průvodci pomocí tohoto postupu:

1) Na dané položce komisní smlouvy vyplňte navrhovanou výkupní cenu

Obr. 5 - Zadání navrhované výkupní ceny na položce komisní smlouvy.

Obr. 5 - Zadání navrhované výkupní ceny na položce komisní smlouvy.

2) Připravte si šablonu e-mailu se zněním nabídkového e-mailu a umístěte do něj proměnnou, která bude při zpracování nahrazena konkrétní vybranou položkou, kterou chcete odkoupit.

Obr. 6 - Definice šablony pro nabídkový e-mail.

Obr. 6 - Definice šablony pro nabídkový e-mail.

3) Vygenerujte a odešlete nabídku a počkejte na vyjádření komitenta.

Obr. 7 - Vygenerovaný nabídkový e-mail s návrhem na odkup.

Obr. 7 - Vygenerovaný nabídkový e-mail s návrhem na odkup.

4) Pokud bude komitent s návrhem souhlasit, proveďte nejprve vrácení tohoto zboží, aby došlo k jeho odečtení ze stavu komisního zboží a k ukončení dané komisní smlouvy (v rámci vyúčtování komisní smlouvy) a poté již vytvořte novou výkupní smlouvu, která bude tuto položku obsahovat. Po zaplacení dohodnuté ceny se toto zboží stává vaším majetkem a je připraveno k dalšímu prodeji.

Log akcí

Každé hromadné zpracování je zapsáno do logu akcí.

Obr. 8 - Log akcí se záznamem zpracování.

Obr. 8 - Log akcí se záznamem zpracování.


Tip: Potřebujete svým klientům odeslat aktuální přehled jejich zboží, které mají u vás v prodeji? Zde je návod.