Parametry produktů

Každý produkt může být specifikován libovolným množstvím parametrů nebo-li vlastností. Definice těchto vlastností probíhá na úrovni kategorií zboží a je podrobně popsána v samostatném článku Vlastnosti produktů a kategorií.

Na e-shopu se tyto parametry zobrazují jednak na úrovni produktu v jeho sekci Specifikace a dále jsou tyto vlastnosti využity pro filtrování v katalogu produktů.

Každá vlastnost má vzhledem k publikování na e-shopu své vlastní možnosti nastavení a přizpůsobení. Vše se nastavuje a definuje v číselníku Vlastností.

Obr. 1 - Detail vlastnosti produktu.

Obr. 1 - Detail vlastnosti produktu.

1 - Příznaky vlastnosti produktu. 

  • Aktivní vlastnost. Tento příznak umožňuje danou vlastnost deaktivovat a tím pádem ignorovat v dalším zpracování a zobrazování.
  • Umožnit vybrat více hodnot. Pokud je zaškrtnuto, pak je možné do vlastnosti definované seznamem hodnot vybrat ze seznamu více hodnot. Výhodné např. u vlastností jako je autor, žánr nebo tam, kde je obsahem vlastnosti více hodnot najednou.
  • Exportovat na web. Je-li zaškrtnuto, pak se daná vlastnost (a s ní i její hodnoty u produktu) přenášejí do e-shopu.
  • Zobrazovat na detailu. Je-li zaškrtnuto, pak se daná vlastnost zobrazí také v sekci Specifikace na detailu produktu v e-shopu. 
  • Zobrazit jako hyperlink. Je-li zaškrtnuto, lze podle této vlastnosti filtrovat ostatní zboží - na detailu je tato vlastnost prezentována jako hyperlink, který zobrazí všechno zboží, které má stejnou hodnotu této vlastnosti.

2 - Výčet hodnot. Seznam hodnot, kterých může daná vlastnost nabývat. Standardně může vlastnost obsahovat vždy jen jednu hodnotu z tohoto seznamu, ale v pokud je zaškrtnutý příznak "Umožnit vybrat více hodnot", pak je možné v ní zobrazovat hodnot více.

3 - Název na webu. Interní název vlastnosti v ContOSu nemusí vždy vyhovovat pro prezentaci v e-shopu, proto je možnost zadat si také "veřejný" název vlastnosti zvlášť. Tato hodnota umožňuje také vícejazyčný popis, tudíž se hodí i pro překlad názvu vlastnosti pro cizojazyčné verze e-shopu.

Proč, když mám zaškrtnutý příznak exportovat na web musím ještě zaškrtávat příznak zobrazovat na detailu?
Některé vlastnosti se na e-shopu mohou využívat např. pro filtrování produktů a nechceme jí zároveň zobrazovat na detailu ve specifikaci. V tom případě pak ponecháme příznak zobrazovat na detailu odškrtnutý.


Obr. 2 - Detail produktu v e-shopu.

Obr. 2 - Detail produktu v e-shopu.

1 - Sekce specifikace. Tato sekce obsahuje seznam vlastností, které jsou v ContOSu u daného produktu nadefinovány. Všimněte si, že je respektováno i seskupení vlastností do skupin, tak jak jsou v ContOSu nadefinovány, včetně jejich pořadí.

2 - Výčtová vlastnost s více hodnotami. Porovnejte s obrázkem č.1, kde je taková vlastnost nadefinována.