Vlastnosti produktů a kategorií

Správa seznamu vlastností produktů a kategorií a jejich definice. Každá vlastnost má svůj název a datový typ, tzn. jakou hodnotu bude uchovávat (text, číslo, logická ano/ne, seznam definovaných hodnot). Tyto vlastnosti jsou v závislosti na kategorii zobrazovány na skladové kartě nebo v katalogu zboží a jsou využívány na dalších místech aplikace, resp. přenášeny na e-shop. Číselník se nachází v podmenu Zboží.


Obr. 1 - Seznam vlastností.

Obr. 1 - Seznam vlastností.

1 - Skupiny vlastností.

2 - Skupiny vlastností jsou barevně odlišené.

3 - Řazení seznamu vlastností dle skupin.

Nová vlastnost

Přidá novou vlastnost do seznamu vlastností. Název vlastnosti může být napsán v podporovaných jazykových verzích. Na detailu lze také nastavit, do jaké skupiny vlastnost patří.

Obr. 2 - Detail vlastnosti zboží.

Typy vlastností

Typ vlastnosti určuje, jaký druh hodnoty tato vlastnost uchovává. Rozeznáváme tyto typy vlastností:

  • Číselná. Umožní uložit číselnou hodnotu, která může obsahovat desetinnou čárku a může být kladná nebo záporná. Příklady zápisu: -12,52; 0; 150; 1500,00; -0,1
  • Textová. Umožní zadat jakoukoli alfanumerickou hodnotu, maximální počet znaků je 100.
  • Logická. Umožňuje zadat hodnoty ano/ne. Tato vlastnost není nikdy "prázdná", pokud je zaškrtnutí aktivní, obsahuje hodnotu ano, v opačném případě hodnotu ne.
  • Seznam hodnot. Umožňuje vybrat hodnotu z předem nadefinovaného seznamu, viz. obr. 2.  
  • Datum. Obsahuje hodnotu typu datum.

Přiřazení vlastností ke kategorii

Vlastnosti se přiřazují ke kategoriím. Zboží, která jsou zařazena v dané kategorii, pak tyto vlastnosti přebírá. Přiřazení vlastností se provádí v číselníku kategorií produktu.

Skupiny vlastností

Skupiny, do kterých lze vlastnosti uspořádat, naleznete v číselníku skupin vlastností.

Přejmenování hodnoty výčtové vlastnosti

Někdy můžeme potřebovat změnit hodnotu výčtové vlastnosti. V detailu příslušné vlastnosti je možné její hodnotu změnit. V případě, že se už stávající hodnota vyskytuje na nějaké skladové kartě, tedy, že již je někde použita, je potřeba postupovat jinak.

1. Vytvoříme novou hodnotu podle našich potřeb

2. V seznamu skladových karet vyfiltrujeme všechny skladové karty, které používají původní hodnotu vlastnosti

3. Pomocí průvodce hromadnou změnou pak nastavíme novou hodnotu výčtové vlastnosti

4. Původní hodnotu výčtové vlastnosti můžeme v detailu vlastnosti smazat.