EET

Info: Vláda dne 9. 3. 2022 schválila návrh Ministerstva financí ČR, kterým se zrušuje zákon o  evidenci tržeb. Účinnost vládního návrhu zákona je stanovena k 1. lednu 2023. To znamená, že se od příštího roku, již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v souvislosti s pandemií COVID-19. Vládou schválený návrh zákona nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy, a to ani pro dobrovolně evidující podnikatele.

Elektronická evidence tržeb je systém provozovaný Finanční správou, do kterého se odesílají data o zaúčtovaných tržbách. Po úspěšném odeslání tržby podnikatel obdrží potvrzovací kód, který uvede na účtence pro zákazníka.

Technické řešení vyžaduje zařízení, které umožní připojení na Internet v okamžiku přijetí platby. Dle vyjádření Finanční správy na webu https://www.etrzby.cz/cs/jak-to-funguje je však čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku. Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

ContOS nabízí EET zdarma. Odesílání dat o tržbě je zcela transparentní a je integrováno v modulech Pokladna (hotovost) a Banka (platby kartou). Příslušné kódy FIK, BKP a další povinné informace jsou tištěny na daňové doklady a účtenky.

Není třeba se tedy omezovat pouze na klasický formát běžné účtenky, ale údaje o zaevidování tržby lze uvádět i na běžných daňových dokladech, fakturách nebo pokladních dokladech. Informace o stavu odeslání tržby do EET jsou k dispozici u každého záznamu o platbě a veškeré údaje o průběhu komunikace jsou zaznamenány v logu EET. Díky integrovanému editoru tiskových sestav lze údaje o EET tržbách doplnit i do uživatelsky definovaných sestav, při nasazení se tedy nemusíte vzdát již používaných sestav pro účtenky a daňové doklady.

ContOS dokáže ošetřit i situace, kdy je daňový doklad hrazen několika hotovostními úhradami. Všechny tyto úhrady správně zaeviduje a vytiskne na doklad. 

Vzhledem k tomu, že ContOS řeší i problematiku prodeje použitého zboží (bazar, starožitnosti) ve zvláštním režimu DPH, tuto skutečnost též zohledňuje v oblasti EET. Datová věta má tedy vždy odpovídajícím způsobem vyčísleny jednotlivé částky v příslušných hladinách DPH.


Logo etržby