Vyhledání duplicitních adres a jejich sloučení

Postupem času se v adresáři mohou objevit duplicitní záznamy. Většinou však již k těmto záznamům existují pořízené nějaké doklady a tudíž se jejich smazání nezdaří. ContOS však umožňuje převést související doklady na jiný záznam v adresáři a takto uvolněný záznam poté odstranit.

Vyhledání duplicit

K zobrazení duplicitních adres slouží tisková sestava "Přehled duplicitních emailů v adresáři", která takové adresy vypíše včetně počtu duplicit. Tyto adresy pak lze sloučit pomocí akce Sloučení klientů. 

Sloučení duplicitních adres

Při slučování adres doporučujeme tento postup:

  1. Vyhledat klienta dle e-mailu -> objeví se jeho duplicitní záznamy. 
  2. Každý záznam má sloupec ID, zapamatujte si tedy ID toho klienta, na něhož se doklady sloučí. 
  3. Akce/Sloučení klientů
  4. V dialogu stiskněte příslušné tlačítko s ID klienta, na kterého se převedou ostatní doklady. Zobrazí se potvrzovací okno, které potvrdíte.
  5. Záznam klienta, jehož doklady byly přesunuty lze pak z adresáře smazat (už u něj nejsou žádné doklady, jelikož byly převedeny pod toho s tím vybraným ID).