Sleva na zboží

V této kategorii můžeme zadávat slevy na zboží, které mohou být zároveň také podmíněny zadáním voucheru. Tyto slevy tedy nemusí platit automaticky pro každého, ale pouze pro určitou skupinu zákazníků nebo i pro určitou podmínku, kterou musí daná objednávka splňovat.

Oproti Akční slevě v tomto dialogu přibyla další nastavení.

Voucher – „žádný voucher“ znamená, že daná akce není vázána na zadání voucheru zákazníkem.

Hromadný voucher – Jedná se o kupón, který lze využít opakovaně, bez omezení na zákazníka či počet použití. Zpravidla se jedná o kupóny, které bývají otištěny v časopisech, katalozích nebo letácích. Např. SLEVA15, PODZIM2021, NEJCENY  apod.

Hromadný voucher lze omezit na maximální počet použití. Např. chcete zajistit, aby jej jeden zákazník mohl použít pouze na jedinou objednávku.

Jedinečný (individuální) voucher – Jedná se o kupón s jedinečným kódem, který slouží k jednorázovému použití  buď pro konkrétního zákazníka anebo pro anonymního zákazníka. Zpravidla se jedná o dopředu natištěné poukázky na individuální částky nebo slevy. Tyto poukázky se pak mohou rozdávat zákazníkům, přikládat do zásilek, rozdávat v rámci reklamních akcí apod. Nejčastěji mají podobu nějakého vygenerovaného kódu, např. 05H6K8JQUD, QCFGSBB0PU apod. Individuální voucher lze použít pouze jednou.

Generovat jedinečné vouchery lze dvěma způsoby. Buď nagenerujeme zvolený počet „anonymních“ voucherů – bez přiřazených klientů, anebo nejprve vybereme klienty (a můžeme využít filtr např. pro vyfiltrování zákazníků určitého státu, města, jména, data narození apod.) a k nim se pak automaticky vygenerují příslušné kódy voucherů.

Jedinečný voucher lze také zadat jednotlivě a také ručně dopsat kód voucheru.

Níže je uveden příklad, kde jsou zkombinovány jedinečné vouchery pro konkrétního zákazníka (nikdo jiný je nemůže použít pro svou objednávku) společně s anonymnímy vouchery (ty může  použít kdokoli, kdo splní další podmínky, např. výši objednávky, zakoupený sortiment apod.).

Detail slevy na zboží.

Omezení pouze na zboží splňující podmínku.