Šablony zpráv

Šablony zpráv zrychlují vytváření zpráv, umožňují udržovat jednotný vzhled dokumentů, které opouštějí firmu a šetří čas.

Šablony zpráv se definují v číselníku Šablony, který se nachází v podmenu Komunikace na hlavní nabídce aplikace.

Obr. 1 - Číselník šablon e-mailů a SMS.

Obr. 1 - Číselník šablon e-mailů a SMS.

Šablona umožňuje nadefinovat předmět zprávy, její vlastní obsah a také přílohy. V předmětu a těle zprávy lze využít tzv. proměnné, což jsou speciální značky, na jejichž místo pak program automaticky doplní určitou hodnotu. Na obrázku níže je je to např. číslo objednávky a položky objednávky. 

Vytvořené šablony jsou pak nabízeny při vytváření a editaci zpráv.

S přihlédnutím k charakteru SMS zprávy je třeba si uvědomit, že k nim nelze přikládat přílohy, že text zprávy je omezen svou délkou, nemožností jeho dalšího formátování a také, že některé typy proměnných nejsou pro SMS zprávy dostupné.

Obr. 2 - Definice šablony pro e-mailové zprávy.

Obr. 2 - Definice šablony pro e-mailové zprávy.

Obr. 3 - Definice šablony pro SMS zprávy.

Obr. 3 - Definice šablony pro SMS zprávy.