Pokladna a banka

Evidence plateb umožňuje sledovat průběh a stav úhrad všech typů dokladů v systému. Ať už to jsou výkupní smlouvy, vyúčtování komise, prodejní doklady nebo objednávky.

Každý takový doklad může být hrazen hotově (generován pokladní doklad do příslušné pokladny), převodem z bankovního účtu nebo zápočtem (vzájemné započtení pohledávek a závazků klienta a obchodníka).

Všechny hotovostní platby jsou evidovány v seznamu pokladních dokladů, kde jsou členěny chronologicky a dle pokladen. Bezhotovostní platby jsou evidovány v seznamu bankovních dokladů, kde jsou členěny chronologicky a dle bankovních účtů. Pokladny lze definovat v číselníku pokladen, bankovní účty v číselníku bankovních účtů.

Banka

Modul banka umožňuje zejména:

  • Generování příkazů k úhradě
  • Automatické párování elektronických výpisů

Pokladna

ContOS umožňuje vedení libovolného počtu pokladen. V pokladně jsou evidovány všechny hotovostní platby a to pomocí příjmových a výdajových pokladních dokladů.

Nad pokladnou lze provádět tyto akce:

  • Stav pokladny - zjištění stavu pokladny v danému datu a času
  • Mezipokladní převod hotovosti - oprávněným uživatelům umožňuje převést hotovost z jedné pokladny do druhé tím, že automaticky vygeneruje příslušné příjmové a výdajové pokladní doklady pro obě pokladny.
  • Pokladní uzávěrka - Všechny hotovostní operace provedené do okamžiku uzavření pokladny budou zahrnuty do uzávěrky, pokud již nepatří do uzávěrky předešlé. Uzávěrka je uložena a je možné k ní vytisknout Předávací protokol.