Export dat

Veškerá data lze z ContOSu exportovat. Slouží k tomu vestavěná funkce "Export dat", která je k dispozici na panelu nástrojů v každém okně se seznamem. 


Uživatel má plnou kontrolu nad tím, která data a v jakém rozsahu budou exportována a zároveň má na výběr několik možností, v jakém výstupním formátu data získat. Přístup k této funkci a rozsah jejích možností lze omezit nastavením uživatelských oprávnění pro každého uživatele ContOSu.

Pro definici dat k exportu slouží dotazovací jazyk T-SQL (hezky zpracovaný tutoriál naleznete například zde). K dispozici je vizuální návrhář, pomocí kterého lze data k exportu snadno nadefinovat. Vizuální návrhář také zobrazuje kompletní databázovou strukturu aplikace.

Tip: Výsledná data lze uložit do textového formátu CSV, který lze např. snadno otevřít v Excelu anebo do obecného formátu XML, nad kterým lze využít XSLT transformaci a data tak uložit téměř v jakémkoli tvaru. XSLT transformace je využita třeba pro export dat do účetních programů.

Pomocí nástroje pro export může zkušený uživatel vyexportovat z ContOSu v podstatě jakákoli data. V případě potřeby vytvoření specifických exportů můžete kontaktovat naší podporu.

Každý export dat má svou vlastní definici. Tyto definice je možné zobrazit v dialogovém okně Export dat, které je dostupné na každém seznamu. Ke každé úloze lze nastavit přístupová oprávnění pro každého uživatele. Jednotlivé úlohy lze vytvářet, editovat, mazat a také je ukládat nebo načítat ze souboru.

Obr. 1 - Dialog pro správu exportních úloh.

1 - Spuštění exportu dle dané exportní úlohy

2 - Vytváření, editace, kopírování a mazání exportních úloh. 

3 - Načtení a uložení vybrané exportní úlohy do souboru.

4 - Nastavení uživatelských přístupů k vybrané exportní úloze


Před samotným exportem je zobrazen dialog pro výběr a nastavení výstupního formátu. Výstupní formát může být CSV nebo XML.

CSV formát

CSV formát je vhodný pro zpracování v Excelu. Jedná se o textový soubor, kde jsou data uspořádána do sloupců a řádků a lze je snadno upravovat.

Obr. 2 -  Export výsledku dotazu do souboru csv.

Takto pak vypadá vyexportovaný soubor otevřený v Excelu.

Obr. 3 -  Vyexportovaný datový soubor v Excelu


XML formát

Formát XML je vhodný pro přenos do dalších aplikací. 

Základní struktura XML je tvořena jednotlivými záznamy, jejichž prvky jsou pojmenovány dle specifikace v návrhu SQL dotazu. 


XSLT transformace

Jedná se o pokročilou metodu, kdy data z XML souboru jsou transformována do cílového formátu. Tímto způsobem ContOS dokáže exportovat data např. do účetních programů. V instalaci jsou připraveny xslt šablony pro export faktur do Pohody a Money S3. Na obrázku níže je ukázka toho, jak vypadá importní soubor daňových dokladů pro účetní systém Pohoda.Export dat je komplexní nástroj, pomocí kterého lze z ContOSu získat jakákoli data a dále je zpracovávat v dalších aplikacích. Jedná se o nástroj, jehož ovládání vyžaduje hlubší znalosti jednak dotazovacího jazyka T-SQL, jazyka XML a popřípadě využití systému transformačních šablon XSLT. Díky tomu je však možné přizpůsobit exportovaná data široké šále požadavků.