Synchronizace dat

Výměna dat mezi ContOSem a e-shopem probíhá pomocí synchronizačního modulu. Když například přidáme nový produkt, změníme ceny nebo doplníme fotografie, musíme tyto změny přenést také na e-shop. A stejně tak, když někdo v e-shopu udělá objednávku, je potřeba tyto informace stáhnout do ContOSu.

Synchronizaci lze spouštět ručně přímo z ContOSu anebo lépe, automaticky v pravidelných intervalech z Plánovače úloh. Výměna dat probíhá nezávisle a práce v aplikaci ani provoz e-shopu není nijak ovlivněn. Celý proces synchronizace se zaznamenává do protokolu synchronizace, který je k dispozici také ve správě e-shopů. 

Součástí synchronizace jsou samozřejmě také údaje o objednávkách a o zákaznících. Tyto údaje se stahují do ContOSu a zároveň se také zpětně promítají do zákaznického účtu. Pokud např. dojde ke změně stavu objednávky (při expedici, vyřízení apod.), tak se tato informace přenese i do zákaznického účtu. Stejně tak, když se dodatečně do objednávky doplní další zboží. Zákazník má tedy vždy on-line přehled o své objednávce.

Přenos objednávky

Na obrázcích níže je vidět, jak objednávka, která byla vytvořena v e-shopu vypadá po přenosu do ContOSu:

Obr. 1 - Detail objednávky v e-shopu.

Obr. 1 - Detail objednávky v e-shopu.

Tato objednávka, kterou zákazník v e-shopu vytvořil se během synchronizace automaticky přenese do ContOSu, kde vypadá takto:

Obr. 2 - Detail nově stažené objednávky z e-shopu v ContOSu.

Obr. 2 - Detail nově stažené objednávky z e-shopu v ContOSu.