Jazyky a měny

E-shop podporuje čtyři jazykové mutace a ceny v cizích měnách. V nastavení e-shopu pak zvolíme, ve kterých jazycích se bude e-shop zákazníkům zobrazovat.

Podporované jazykové mutace

Podporovány jsou tyto jazyky:

  • čeština
  • slovenština
  • angličtina
  • němčina 

V těchto jazycích jsou přeloženy veškerá hlášení a statické texty. ContOS zase umožňuje u vybraných datových polí zapsat i jejich odpovídající jazykové překlady. Jedná se zejména o název a popis produktu, názvy vlastností, skupin vlastností, názvy kategorií, názvy hodnot, dále pak znění článků, názvy jednotlivých uživatelsky definovaných URL adres. Pro každou jazykovou mutaci je možné mít také vlastní verzi banneru a textu na něm.

ContOS umožňuje mít v jazykových verzích i šablony e-mailových a SMS zpráv, takže také komunikace se zákazníkem může probíhat kompletně v cizím jazyce.

Obr. 1 - Výběr jazyků a cizích měn pro e-shop.

Obr. 1 - Výběr jazyků a cizích měn pro e-shop.

1 - výběr podporovaných jazyků

2 - výběr podporovaných měn

Sekundární jazyk

V nastavení je i možnost volby tzv. sekundárního jazyku. V případě, že např. u produktu chybí odpovídající cizojazyčný popis, zobrazuje se automaticky jako výchozí česká varianta. Nastavení sekundárního jazyka umožňuje výchozí českou variantu jazyka změnit na nějaký jiný jazyk. Pokud například provozujete primárně e-shop pro německé zákazníky, asi budete preferovat, aby se v případě absence německého překladu zobrazoval spíše překlad v anglickém jazyce než v češtině.


Takto vypadá výběrové menu s dostupnými jazyky v e-shopu:


Měny

V e-shopu můžete využívat měny, které máte nadefinovány v ContOSu. Stačí je pouze nastavit v nastavení e-shopu dle obrázku č.1 (bod 2). Takto vybrané měny je pak možné přepínat v horním panelu e-shopu:Výchozí nastavení dle prohlížeče

E-shop podporuje nastavení jazyka a měny dle preferencí internetového prohlížeče. Pokud tedy prohlížeč obsahuje jako preferovaný jazyk některý z podporovaných, zobrazí se v tomtéž jazyce obsah automaticky. Pokud takový jazyk mezi podporovanými není, zobrazí se čeština. 

V nastavení e-shopu (záložka Nastav) je také možno nastavit preferovaný jazyk a měnu pro každou doménu, na které e-shop provozujete. Lze také nastavit, zda se při změně jazyka změní také doména.


Obr. 2 - Preferované nastavení jazyka a měny pro každou doménu.

Obr. 2 - Preferované nastavení jazyka a měny pro každou doménu.