Filtrování

E-shop má bohaté možnosti filtrování produktů. ContOS umožňuje specifikovat pro filtrování vlastnosti, které jsou nadefinovány u jednotlivých kategorií. Tyto vlastnosti pak tvoří skupinu filtrů po levé části e-shopu. Základní nastavení se provádí v nastavení e-shopu na záložce "Nastav" v sekci Ostatní (1):

Obr. 1 - Výběr vlastností pro filtrování produktů na e-shopu.

Obr. 1 - Výběr vlastností pro filtrování produktů na e-shopu.

Na základě nastavení způsobu zobrazení kategorií a zboží a také vlastností pro filtrování, je vykreslena nabídka produktů. Na obrázku níže je vidět levá část s kategoriemi produktů a sekcí vybraných filtračních vlastností. Hodnoty pro jednotlivé filtry jsou vždy dynamicky generovány dle skutečně vybraných produktů, čili zákazník může vždy vybírat pouze z možností, které vedou k výběru žádaného produktu. 

Obr. 2 - Prezentace kategorií produktů a filtračních podmínek v e-shopu.        

Obr. 2 - Prezentace kategorií produktů a filtračních podmínek v e-shopu.

1 - Stromové menu kategorií, které koresponduje s hierarchií menu kategorií v ContOSu. 

2 - Filtrace ceny. Horní a dolní interval částek je dynamicky vypočítán dle cen vyfiltrovaného zboží.

3 - Filtr vlastností a jejich hodnot. Vlastnosti produktů, které jsou vybrané pro filtrování, jsou v této sekci uvedeny společně s jejich hodnotami. Hodnoty jsou opět dynamicky generovány na základě vybraných produktů. Pokud tedy např. ve výběru neexistuje žádný produkt s pamětí typu DDR2, pak se ani tato hodnota nenabídne k zákazníkovi k filtrování.

Filtrovat lze také v jednotlivých vlastnostech:


Vybrané parametry z filtračního panelu jsou také zobrazeny v záhlaví výpisu produktů. Lze tak snadno poznat, na základě jakých kritérií jsou produkty zobrazeny.