Co je zastavárna?

Zastavárna je společnost, kde fyzická osoba obdrží peněžní hotovost proti zástavě movité nebo i nemovité věci. Zástavní cena je stanovena po dohodě obou stran: zástavního věřitele a zástavního dlužníka. Součástí dohody je také termín splacení půjčené částky navýšené o stanovený úrok. Po splacení je movitá či nemovitá věc vrácena majiteli. Pokud zástavní dlužník neuhradí svůj závazek včas a v plné výši, zastavárna se poté snaží zastavenou věc prodat a tím uspokojit svou pohledávku.

Zastavárna v ContOSu - základní funkce

ContOS obsahuje modul Zastavárna, který slouží k vedení zastavárenské činnosti, tzn. uzavírání a vedení zástavní půjčky včetně všech souvisejících úkonů.

Základem je Zástavní smlouva, na které je krom obou smluvních stran uvedena výše půjčky a odměna za její poskytnutí, která se počítá dle smluvních podmínek zastavárny. Smlouva dále obsahuje předměty zástavy s jejich podrobným popisem. Předmětem zástavní smlouvy může být jakákoli věc nebo také soubor věcí (např. sbírka).

Pokud do doby splatnosti zástavní dlužník uhradí své závazky, je mu předmět zástavy vydán spolu s vyúčtováním celé půjčky. Neuhradí-li své závazky podle smluvních podmínek, pak zpravidla zboží propadne zástavnímu věřiteli a ten jeho následným prodejem uspokojí své pohledávky vůči dlužníkovi.

Modul Zastavárna obsahuje tyto základní funkce:

 • evidence zástavních smluv
 • evidence klientů, upozorňování na problémové zákazníky, u každého klienta dostupné přehledy jeho dokladů
 • zákonem požadovaný rozsah evidence
 • volně editovatelné smluvní podmínky
 • editovatelný vzhled smlouvy a také ostatních sestav, možnost vytvořit si více typů sestav
 • na jedné smlouvě lze evidovat neomezené množství zástav
 • možnost půjček i bez zástav
 • možnost vyplácet půjčky i přijímat splátky bezhotovostně
 • denní, týdenní a měsíční úrok
 • možnost nastavit si více variant úroků 
 • minimální poplatek (úrok) za den platnosti smlouvy
 • volitelně je možnost počítat úrok vždy za celou dobu platnosti smlouvy nebo jen po dny, kdy trvá dluh
 • volitelná doba, na kterou je zástava sjednána
 • možnost zaokrouhlení celkového dluhu
 • přehled o aktuálním stavu smlouvy v každém okamžiku: výše půjčky, úroku, splacené částky, celkového dluhu atd.
 • navýšení půjčky
 • prodloužení půjčky
 • částečné splácení půjčky
 • možnost účtovat libovolné poplatky
 • při likvidaci propadlých zástav lze zástavu naskladňovat na více skladových položek
 • kompletní historie u každé zástavní smlouvy
 • kdykoli možnost vytisknout zástavní smlouvu s aktuálním stavem půjčky


Zástavní smlouvy

Zástavní smlouvy