Evidence výkupních smluv

Modul Výkup zboží slouží k zakládání a evidenci výkupních smluv, evidenci vyplacených peněz a úhrad kupujícím a také k likvidaci (naskladnění) vykoupeného zboží. Jsou k dispozici nástroje na kontrolu vykoupeného zboží, jeho množství, hodnotu i vyplacené peníze.

Zboží lze naskladňovat buď rovnou při sepisování smlouvy anebo dodatečně, přičemž jednu výkupní položku lze naskladnit na více skladových karet (např vykoupený počítač lze ve skutečnosti naskladnit na karty jednotlivých komponent). U položek, které dosud skladovou kartu nemají, lze tuto kartu snadno vytvořit.

Lze hromadně nacenit kupní ceny na více položek dle celkové kupní ceny. Při výkupu celých knihoven nebo sbírek lze pak celkovou kupní cenu rovnoměrně rozpustit do kupních cen jednotlivých položek.

ContOS umožňuje udržet dohledatelnost každé vykoupené položky. Od koho byla zakoupena, za jakou cenu, zda byla vykoupena jednotlivě anebo byla součástí nějakého celku (sbírky, knihovny, konvolutu). Řeší také problém s tím, že na výkupní smlouvě je položka často pod jiným názvem než je pak ve skladové evidenci. Na výkupní smlouvě však vidíme, z čeho daná skladová položka vzešla.

Výkupní smlouvu využijí antikvariáty, starožitnictví, bazary. Stejně tak jí využijí i ti, kteří zboží na prodej vykupují od běžných občanů. Výkupní smlouva ošetřuje převod vlastnictví dané věci a je právním dokladem o jejím nabytí.

Základní funkce

  • Rychlé založení kupní smlouvy
  • Možnost přímého naskladnění vykoupeného zboží nebo odložené naskladnění později (vhodné např. u výkupu zlata)
  • Možnost naskladnit jedno vykoupení zboží na více skladových položek (rozpad zboží, vykoupíte např. PC, ale naskladníte z něj zvlášť pevný disk, zvlášť zdroj a zvlášť základní desku)
  • Během pořízení smlouvy možnost zobrazení stanovených výkupních cen (např. u zlata, mobilů apod.)
  • Možnost on-line kontroly IMEI proti databázi odcizených mobilů, možnost on-line kontroly platnosti dokladů
  • Hromadné nastavení výkupní ceny u jednotlivých naskladňovaných položek


Obr. 1 - Vytištěná výkupní smlouva s úhradou kupní ceny.

Obr. 1 - Vytištěná výkupní smlouva s úhradou kupní ceny.