Nastavení

Vyžádání povolení API u Aukra

Předtím, než začneme s nastavováním propojení, je potřeba požádat Aukro o povolení přístupu k API. Budete k tomu potřebovat své uživatelské jméno, které používáte na Aukru. Po potvrzení od Aukra, že je API pro váš účet přístupné, můžeme začít s nastavením v ContOSu.

Nastavení v ContOSu

Pro správné fungování komunikace s Aukrem je potřeba vytvořit a nastavit komunikační rozhraní. To nalezneme ve Správě služeb, která se nachází na záložce Nastavení a servis/Správa služeb.


Stiskneme tlačítko Založit novou službu a z následného dialogu zvolíme ContOS cloud


Za pár okamžiků se služba vytvoří a můžeme začít nastavovat připojení na Aukro. Rozklikneme detail služby a vyplníme potřebné údaje. Budeme potřebovat přihlašovací údaje k našemu aktivnímu Aukro účtu.


Získání API klíče

API klíč slouží k následné komunikaci ContOSu a Aukra. Získáme ho tak, že klikneme na tlačítko Získat API klíč a poté zadáme své přístupové údaje do našeho Aukro účtu.  Následně si ContOS stáhne a uloží API klíč.

Po získání API klíče již můžeme stáhnout šablony dopravy, které jsme si předtím vytvořili a nastavili v Aukro účtu. Šablony dopravy slouží k nastavení způsobu dopravy a platby u konkrétní nabídky.

Další vyplněné údaje jsou automaticky přednastavovány při zakládání nabídek a aukcí.

Číselné řady a stavy objednávek

Objednávky, které jsou z Aukra stahovány mohou mít přiřazeny vlastní číselnou řadu; podle čísla objednávky pak na první pohled poznáte, že se jedná o objednávku z Aukra. Totéž platí i pro číslování záznamů v adresáři. Zákazníci, kteří si u vás objednali prostřednictvím Aukra, jsou pak snadno dohledatelní.

Po stažení objednávky jí ContOS přiřadí odpovídající stav. Stejně tak i při její aktualizaci. Jaké konkrétní stavy má ContOS objednávkám přiřazovat si můžete také nastavit. 

Barevné odlišení nabídek

Nabídky lze dle jejich stavu barevně odlišovat a získat tak lepší přehlednost v seznamu. Můžete si nastavit své barvy pro rozpracované nabídky, pro vystavené nebo vyřízené nabídky a tak dále.