Nastavení propojení s Aukrem

1. Vyžádání povolení API u Aukra

Předtím, než začneme s nastavováním propojení, je potřeba požádat Aukro o povolení přístupu k API. Budete k tomu potřebovat své uživatelské jméno, které používáte na Aukru. Po potvrzení od Aukra, že je API pro váš účet přístupné, můžeme začít s nastavením v ContOSu.

2. Nastavení propojení v ContOSu

Pro správné fungování komunikace s Aukrem je potřeba vytvořit a nastavit komunikační rozhraní. To nalezneme ve Správě služeb, která se nachází na záložce Nastavení a servis/Správa služeb.

Definice propojení na Aukro.

Definice propojení na Aukro.


Stiskneme tlačítko Založit novou službu a z následného dialogu zvolíme ContOS cloud

Vytvoření služby ContOS cloud, přes kterou se připojíme na Aukro.

Vytvoření služby ContOS cloud, přes kterou se připojíme na Aukro.


Za pár okamžiků se služba vytvoří a můžeme začít nastavovat připojení na Aukro. Rozklikneme detail služby a vyplníme potřebné údaje. Zde budeme potřebovat přihlašovací údaje k našemu aktivnímu Aukro účtu.

Po stisku tlačítka Propojit Aukro účet zadáme své přihlašovací údaje a stiskneme tlačítko Přihlásit.

Po úspěšném přihlášení se také automaticky stáhnou dostupné šablony doprav.


Nastavení parametrů pro vytváření a správu aukcí a nabídek.

Nastavení parametrů pro vytváření a správu aukcí a nabídek.

3. Další nastavení

Můžete si předdefinovat hodnoty, které se budou automaticky doplňovat při zakládání nových Aukro nabídek a aukcí. Na detailu aukce lze pak tyto hodnoty případně změnit. 

Číselné řady a stavy objednávek

Objednávky, které jsou z Aukra stahovány mohou mít přiřazeny vlastní číselnou řadu; podle čísla objednávky pak na první pohled poznáte, že se jedná o objednávku z Aukra. Totéž platí i pro číslování záznamů v adresáři. Zákazníci, kteří si u vás objednali prostřednictvím Aukra, jsou pak snadno dohledatelní.

Po stažení objednávky jí ContOS přiřadí odpovídající stav. Stejně tak i při její aktualizaci. Jaké konkrétní stavy má ContOS objednávkám přiřazovat si můžete také nastavit. 

Barevné odlišení nabídek

Nabídky lze dle jejich stavu barevně odlišovat a získat tak lepší přehlednost v seznamu. Můžete si nastavit své barvy pro rozpracované nabídky, pro vystavené nebo vyřízené nabídky a tak dále.